E-İhale Hakkında Bilgilendirme - Ankara Sanayi Odası

E-İhale Hakkında Bilgilendirme

    8 Ekim 2018

İşareti : 07/5000-2490
İrtibat : ege.ayardogan@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

T.C. Kamu İhale Kurumu’ndan alınan bir yazıda; kamu alımlarında bürokrasini azaltılması, işlem maliyetlerinin düşürülmesi ve rekabetin arttırılarak etkin ve verimli bir alım sistemi oluşturulması amacıyla, 2016 yılından bu yana kullanılan e-teklif alınan beyan usulünün (e-ihale) kapsamı genişletilerek, 19 Haziran 2018 itibariyle yaklaşık maliyeti hizmet alımlarında 1 milyon TL’ye, mal alımlarında 8 milyon TL’ye kadar olan açık ihalelerin “e-ihale” ile yapılmasının mümkün hale geldiği belirtilmiştir.

2 Ocak 2019 tarihi itibariyle ise, parasal sınır olmaksızın mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinden, açık ihale usulü ve 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine göre pazarlık usulü ile gerçekleştirenler “e-ihale” ile yapabilecektir.

Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programında da “E-ihalenin yaygınlaştırılarak ihale süreçlerinde bürokrasinin azaltılması, iş ve işlem maliyetlerinin düşürülmesi, zaman ve kaynak tasarrufunun yapılması” eylemine yer verilmiş ve ulusal ölçekte e-ihale kullanımının yaygınlaştırılması hedeflenmiştir.

Bu kapsamda, e-ihale uygulamasına ilişkin hazırlanan eğitim videoları, rehber ve yardım sayfalarına https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/YardimEkran/EBeyan/default.aspx ve https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/YardimEkran/EBeyan/default.aspx?kType=istekli web adreslerinden erişim sağlanması mümkündür.

2019 yılında belli tutarın altındaki ihalelerin “e-ihale” ile yapılmasının zorunlu hale getirilmesi öngörüldüğünden, görüş, öneri ve değerlendirmeleriniz ile ayrıntılı bilgi taleplerinizin kikduzenleme@kik.gov.tr ve ege.ayardogan@aso.org.tr e-posta adresleri yoluyla bildirilmesi veya Düzenleme Dairesi Başkanlığı’na (312) 218 48 38 numaralı telefondan ulaşılması mümkündür.


Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası