“Düşünce ve Yeniliğin Başkenti Ankara” Vizyonu Doğrultusunda Bir Proje Pazarı Organizasyon - Ankara Sanayi Odası

“Düşünce ve Yeniliğin Başkenti Ankara” Vizyonu Doğrultusunda Bir Proje Pazarı Organizasyon

Tarihi     : 15.12.2011
İşareti    : 05/5000-3861
Yanıt      : dim@aso.org.tr  
 
 
Sayın Üyemiz, 
 
Ankara Kalkınma Ajansı’ndan alınan bir yazıda,  Bölgenin yerel kalkınma ile ilgili kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak faaliyetlerini yürüttüğü belirtilmektedir. Bu doğrultuda hazırlanmış bulunan 2011-2013 Ankara Bölge Planı ışığında, bölgenin kalkınmasına hizmet edecek faaliyet ve projelere destek olunmakta ve Bölge Planı’na uygun olarak bölgenin girişimcilik kapasitesinin güçlendirilmesine, girişimciliğin yaygınlaştırılmasına yönelik uygulamaların çeşitliliği ve etkinliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülmekte olduğu ifade edilmiştir.  Bu çerçevede, Ankara Kalkınma Ajansı 17 Aralık 2011 tarihinde Rixos Grand Ankara Otel’de, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Ankara Sanayi Odası ve Ankara Ticaret Odası işbirliği ile “Düşünce ve Yeniliğin Başkenti Ankara” vizyonu doğrultusunda bir proje pazarı organizasyonu düzenleyeceği bildirilmektedir.  Bahse konu olan organizasyonda, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sağlanmakta olan Teknogirişim Destekleri kapsamında Ankara ili içerisinde desteklenen yüze yakın girişimci, projelerini ve kurdukları işlerde geldikleri aşamaları katılımcılara anlatma fırsatı bulurken aynı zamanda aralarında üniversiteler, teknoparklar gibi Ankara’nın proje üretme kapasitesi yüksek belli başlı kurumlar da projelerini katılımcılarla paylaşma imkanı yakalayacakları bildirilmektedir. Bununla birlikte, proje pazarı etkinliği kapsamında projelerini tanıtan girişimcilere ve kurumlara, kendi iş sahalarıyla ilgili arzu ettikleri ulusal ölçekli firmalarla ikili görüşmelerde bulunma olanağı sağlayacağı fade edilmektedir.
Söz konusu organizasyonun programı ekte yer almaktadır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası  
 
09.00 – 10.00   Kayıt
10.00 – 11.00   Açılış Konuşmaları
11.00 – 11.30   Proje Ödül töreni
11.30 – 12.15   Proje Alanı ziyareti
12.15 – 13.00   Öğle Yemeği
13.00 – 16.00   İkili görüşmeler (Paralel Oturum )
16.00                Kokteyl ve Kapanış