Düşük Faizli Kredi Kullandırılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararları - Ankara Sanayi Odası

Düşük Faizli Kredi Kullandırılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararları

Tarih: 22.05.2014                                     
İşareti: 05/5000-1741
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, çeşitli afetler nedeniyle zarar gören gerçek veya tüzel kişi üreticilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararları kapsamındaki kredi borçlarının ertelenmesine dair Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazetenin 13.05.2014 tarihli ve 28999 sayılı nüshasında yayınlandığı ve söz konusu Bakanlar Kurulu kararı ve eklerinin yazının ekinde yer aldığı iletilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası