Dünya Ticaret Örgütü Çevresel Ürünler Çoklu Girişimi Hk - Ankara Sanayi Odası

Dünya Ticaret Örgütü Çevresel Ürünler Çoklu Girişimi Hk

Tarihi : 10.04.2015
İşareti : 04/5000-
İrtibat : ticaret@aso.org.tr
 
 
Sayın Üyemiz,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen; Dünya Ticaret Örgütü Çevresel Ürünler Anlaşması (EGA)’nın imzalanması neticesinde sözkonusu Anlaşma’nın kapsayacağı ürünlerde gümrük tarifelerinin sıfırlanması yoluyla önemli bir pazar açılımı sağlanacağı belirtilmektedir. EGA görüşmelerinde gündeme getirilen ürünlerin çok büyük bir kısmının Gümrük Birliği’ne dahil olan ürünler olacağı, dolayısıyla ülkemizin bahsekonu Anlaşma imzalandığı takdirde doğrudan etkileneceği değerlendirilmektedir.
 
Bu çerçevede, ekte de sunulan 10 kategoriye ait olabilecek ve serbestleşme kapsamında ülkemizin menfaat ve ihtiyaçları doğrultusunda Anlaşma’ya dahil olması veya Anlaşma’dan çıkarılması gerektiği düşünülen ürünlerin, yine ekte sunulan örnek ürün önerisi formatında, İngilizce olarak hazırlanarak 17.04.2015 tarihine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr adresine iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.
 
 
Saygılarımızla,
 
Ankara Sanayi Odası