DUBAİ ULUSLARARASI YAŞAM ÇEVRESİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ EN İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ÖDÜLLERİ - Ankara Sanayi Odası

DUBAİ ULUSLARARASI YAŞAM ÇEVRESİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ EN İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ÖDÜLLERİ

İşareti : 05/5000-2100
İrtibat : dim@aso.org.tr
Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yazısına atfen; “Dubai Uluslararası Yaşam Çevresinin İyileştirilmesi En İyi Uygulama Örnekleri Ödülleri” çerçevesinde; Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programları (BM-Habitat) 26. Yönetim Konseyinde “Etkili Uygulama ve İzlemeye Yönelik Alınan Karar” doğrultusunda Birleşik Arap Emirlikleri ve Dubai Belediyesi tarafından Habitat III Konferansı sonuç belgesi olan “Yeni Kentsel Gündem”e doğrudan atıfta bulunan aşağıdaki temalarda 10 adet ödül verileceği bildirilmektedir.

1) Ulusal Kentleşme Politikası alanında “En İyi Uygulama Ödülü” (1 ödül)

2) Gecekondu Islahında “En İyi Katılımcı Uygulama Ödülü” (1 ödül)

3) Bilgi transferi ve muadiller arası öğrenme kapsamında “En İyi Uygulama Ödülü” (2 ödül)

a) Kentsel dönüşüm ve kentsel tasarım alanında yerel uygulamalar

b) Yeni kentsel gündemin ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin izlenmesi kapsamında özel sektör, akademi ve yerel yönetimlerin projeleri

4) Bölgesel planlama, kentsel planlama ve tasarım alanında “Özel Sektör Ödülü” (2 ödül)

5) Kent ekonomisi ve belediye finansmanı kapsamında çalışan ve kent ekonomisine sıra dışı katkılar sağlamış olanlar için “Kişiler Ödülü” (2 ödül)

6) Kentsel mevzuatın etkin uygulaması, yönetişimi ve uyumlaştırılması kapsamında “Araştırma Ödülü” (2 ödül)

Bu kapsamda yukarıda verilen temalarda proje, işbirliği ve araştırma alanında yapılacak başvuruların doğrudan https://unhabitat.org/dubai-awards , ww.dubaiawards.dm.gov.ae ve asa.jonsson@unhabitat.org adreslerine veya +254 207 62 42 42 no2lu htelefona yapılması ve başvuru bilgisinin Dışişleri Bakanlığı’na iletilmesi istenmektedir.

Bahse konu başvuruların 31 Ağustos 2017 tarihine kadar devam edeceği hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Ek :Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ (10 sayfa)