DTÖ DOHA Kalkınma Turu Hk. - Ankara Sanayi Odası

DTÖ DOHA Kalkınma Turu Hk.

Tarihi     : 08.11.2010                                 
İşareti    : 03/5000-3753
 
Sayın Üyemiz, 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın yazısına atfen, 7 Ağustos 2009 tarihinde gerçekleştirilen VI. Dünya Ticaret Örgütü Koordinasyon Kurulu toplantısının gerçekleştirildiğine değinilerek, Doha Kalkınma Turu Müzakerelerinde kaydedilen gelişmelere ilişkin olarak bir bilgi notunun hazırlandığı belirtilmektedir.
 
Söz konusu bilgi notu www.tobb.org.tr/deid/dtm/duyurular.php adresinden temin edilebilir. Bilgi notu ile önerilerinizi en geç 15 Kasım 2010 tarihi mesai bitimine kadar Odamıza (Tel: 417 12 00/1302, Faks: 417 52 05, E-posta: gensek@aso.org.tr) iletmeniz hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası