DTM PAZARA GİRİŞ ÇALIŞMALARI - Ankara Sanayi Odası

DTM PAZARA GİRİŞ ÇALIŞMALARI

Tarihi     :04 .11.2009
İşareti    :4/5000-3807
Yanıt      :ticaret@aso.org.tr 
 
 
Sayın Üyemiz;  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın yazısına atfen, Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yürütülmekte olan pazara giriş çalışmalarının, faaliyetlerin temel paydaşları olan ihracatçıların fikir ve önerilerini alarak, koordinasyonunu, planlamasını, raporlanmasını, sürekli bilgi akışını sağlamak üzere, yeni hedef pazarları belirlemek ve ihraç pazarlarımızdaki pazar payımızın korunmasına yönelik faaliyetleri tespit etmek ve ihracatçıların dış pazarlarla ilgili taleplerine ivediklikle ve etkin bir şekilde cevap verebilmek üzere Müsteşarlık bünyesinde yeniden yapılanmanın başlatıldığı bildirilmiştir.
 
Sözkonusu yazıda; belirtilen konu ile ilgili olarak adı geçen Müsteşarlık tarafından başlatılan çalışmanın ilgili kuruluşlara tanıtımının yapılması ve bu çalışmalar kapsamında gerçekleştirilmesi öngörülen faaliyetler hakkında ilgili kurum ve kuruluşların görüş ve önerilerinin alınmasını teminen 26 Ekim 2009  tarihinde Dış Ticaret Müsteşarı Sayın Ahmet YAKICI başkanlığında yapılan toplantıya Birlikleri temsilcilerinin iştirak ettiği belirtilmiştir.
 
Bu çerçevede; ekte sunulan ve sözkonusu toplantı esnasında Dış Ticaret Müsteşarlığı ve İhracatı Geliştirme ve Etüd Merkezi tarafından yapılan sunumlar ile belirtilen konu hakkındaki görüşlerinizin en geç 06.11.2009 tarihi mesai saati bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.  
 
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası