DTM İHRACAT VE İTHALAT GENEL MÜDÜRLÜKLERİ İLE YAŞADIĞINIZ SORUNLAR HK. - Ankara Sanayi Odası

DTM İHRACAT VE İTHALAT GENEL MÜDÜRLÜKLERİ İLE YAŞADIĞINIZ SORUNLAR HK.

Tarihi     : 22.03.2010
İşareti    :4/5000-931
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz;  
 
Odamızca Dış Ticaret Müsteşarlığı yetkilileri ile üyelerimize yönelik olarak yapılması planlanan bir toplantıda görüşülmek üzere; faaliyetlerinizin yürütülmesi esnasında, DTM İthalat Genel Müdürlüğü ve İhracat Genel Müdürlüğü ile yaşadığınız sorunlara ilişkin güncel bilgilere ihtiyaç hasıl olmuştur.
 
Bu çerçevede; sözkonusu toplantının gündemi ve programının oluşturulmasında kullanılmak üzere; DTM  İthalat Genel Müdürlüğü ve İhracat Genel Müdürlüğü’nün görev ve yetki alanına giren konularda yaşadığınız sorunlar ve çözüm önerileri ile görüşlerin 29.03.2010 tarihi mesai saati bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası