DSİ Yeraltısuyu Ölçüm Sistemleri Yönetmeliği Hk - Ankara Sanayi Odası

DSİ Yeraltısuyu Ölçüm Sistemleri Yönetmeliği Hk

    7 Haziran 2011

Tarihi    : 07.06.2011
İşareti   : 4/5000 –1832
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz;    
 
” DSİ Yeraltısuyu Ölçüm Sistemleri Yönetmeliği ” 07.06.2011 tarih ve 27957 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla, 
 
Ankara Sanayi Odası