DSİ Yeraltı Suyu Ölçüm Sistemleri Hk - Ankara Sanayi Odası

DSİ Yeraltı Suyu Ölçüm Sistemleri Hk

Tarihi  : 18.04.2013
İşareti : 
4/5000-1472
İrtibat  : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın yazısına atfen, 01.03.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6427 no.lu “Yeraltı Suları Hakkında Kanun ile Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” uygulamasına yönelik “DSİ Yeraltı Suyu Ölçüm Sistemleri İle Ölçüm Sistemi Kurulmasını Lüzumlu Kılacak Yeraltı Suyunun Kullanım Maksadı, Miktarı, Havza Sınır Ve Diğer Husuların Tespiti Hakkında Hazırlanan Yönetmelik Taslağı”na ilişkin Odamız görüşleri talep edilmektedir.
 
Bu çerçevede; TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere sözkonusu Taslak ile ilgili görüş ve önerilerinizin en geç 22 Nisan 2013 tarihi mesai saati bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası