Dr. Akın ÇAKMAKÇI Tez Ödülü Ön Başvuru Duyurusu Hk. - Ankara Sanayi Odası

Dr. Akın ÇAKMAKÇI Tez Ödülü Ön Başvuru Duyurusu Hk.

    2 Haziran 2011

Tarihi     : 02.06.2011
İşareti    : 05/5000-1792
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’ndan (TTGV) alınan bir yazıda, üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek ve üniversitelerde gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetlerinin ticarileşmesini teşvik etmek amacıyla vereceği Dr. Akın Çakmakcı Tez Ödülü ile sonuçları sanayide uygulanmış tezleri seçmekte; tez sahipleri, tez danışmanları ve tezin uygulandığı firmalara ödüller vermekte ve seçilmiş olan tezleri başarı öyküleri olarak yayımlandığı bildirilmektedir. Bu yıl 4.’sü düzenlenecek olan Ödül için son başvuru tarihinin 28 Ekim 2011 olduğu belirtilmektedir.
 
Daha ayrıntılı bilgi edinmek ve başvuru formlarını indirmek için http://tezodulu.ttgv.org.tr adresi ziyaret edilebilir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası