Dr. Akın Çakmakcı Sanayide Uygulanmış Tezlerin Başarı Öyküleri hk - Ankara Sanayi Odası

Dr. Akın Çakmakcı Sanayide Uygulanmış Tezlerin Başarı Öyküleri hk

 DR. AKIN ÇAKMAKCI SANAYİDE UYGULANMIŞ TEZLERİN BAŞARI ÖYKÜLERİ HK. 
 

Tarihi     : 02.06.2009
İşareti    :6/5000 –2108
Yanıt     :
ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,  

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’ndan(TTGV)  alınan bir yazıda; üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek ve üniversitelerde gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetlerinin ticarileşmesini teşvik etmek amacıyla Vakıf tarafından   “Dr. Akın Çakmakcı Sanayide Uygulanmış Tezlerin Başarı Öyküleri” ödülü ile sonuçları sanayide uygulanmış tezleri seçeceklerini belirtmiş olup tez sahipleri, tez danışmanları ve tezin uygulandığı firmalara ödül verileceği ve seçilmiş olan tezleri başarı öyküleri olarak yayımlanacağı ifade edilmiştir.

 

3.’sü düzenlenecek olan Ödül için son başvuru tarihi 30 Ekim 2009 olarak belirtilmiş olup ayrıntılı bilgi ve başvuru formuna  http://tezodulu.ttgv.org.tr adresinden ulaşılabileceği bildirilmiştir.

 

Bilgilerinize sunarız.  

 

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası