Dolaşım Belgeleri Hakkında - Ankara Sanayi Odası

Dolaşım Belgeleri Hakkında

Tarihi : 14.01.2016
İşareti : 
4/5000-97
İrtibat : ticaret@aso.org.tr  

 
Sayın Üyemiz;  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Gümrük ve  Ticaret  Bakanlığı’nın  yazısına atfen, Gümrük ve  Ticaret  Bakanlığı  tarafından ihracata konu teşkil eden menşe ve dolaşım belgelerinin gümrük iderelerince onaylanıp onaylanmadığının elektronik ortamda ithalatçı ülke makamları tarafından kontrol edilebilmesini teminen hazırlanan Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No:8)’nin 14.11.2015 tarihli ve 29532 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığı belirtilmektedir. 
 
Yazıda, ihracatta tercihli tarife uygulamalarından faydalanmak üzere düzenlenen ve gümrük idarelerince vize edilmesi talep edilen A.TR/EUR.1/EURO-MED/Dolaşım Belgeleri, İran Menşe İspat Belgesi ve Malezya Menşe İspat Belgesi ile Onaylanmış İhracatçılara düzenlenen A.TR Dolaşım Belgelerinin 04.01.2016 tarihinden itibaren ihracat beyannamelerinin 44 no’lu “Ek Bilgi/ Sunulan Belgeler” sütununa kaydedilmesi ve bu kapsamda yükümlüler ya da yetkili temsilcilerce Merkezi BİLGE Sisteminin “Yükümlü Tarafından Beyan Edilecek Dökümanlar”  alanına belgelere dair bilgilerin girilmesi gerektiği ifade edilmektedir.
 
Yazıda devamla, Onaylanmış İhracatçılarca düzenlenen A.TR Dolaşım Belgeleri hariç olmak üzere ibraz edilen belge ile Merkezi BİLGE Sistemine yükümlü tarafından girilecek bilgilerin ilgili gümrük memurlerınca karşılaştırılması ertesinde belgeler vize edilecek olup, yükümlü tarafından Sisteme kaydedilmeyen belgelerin vize işlemlerinin gerçekleştirilmeyeceği vurgulanmaktadır.
 
Bu kapsamda, Merkezi BİLGE Sistemine veri girişlerinin doğruluğu ve gerçekliğinden yükümlü sorumlu olup, sisteme dair uygulama hakkındahttp://risk.gtb.gov.tr internet sayfasından eyrıntılı bilgi edinilebileceği belirtilmektedir. 
Bilgilerinize sunarız 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası