Dolandırıcılık Girişimi - Ankara Sanayi Odası

Dolandırıcılık Girişimi

    27 Haziran 2016

Tarih: 27.06.2016

İşareti: 05/5000-1395

İletişim: dim@aso.org.tr

Sayın üyelerimiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan bir yazıda, Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen; Houston Başkonsolosluğumuz tarafından verilen bir bilgiye göre, Teksas merkezli “Economic Development and Human Rights Organization – EDHRO” adlı bir kuruluş tarafından metinleri ekte sunulan davetiye ve e-posta mesajlarının ülkemizdeki yatırımcılara ve işadamlarına gönderildiği iletilmiştir.

Bakanlıktan gelen yazıda, söz konusu davetiyede, ülkemizdeki yatırımcı ve işadamlarının 11-16 Temmuz 2016 tarihleri arasında Dallas’ta “Challanges to Economic Development & Human Rights” adlı bir konferansa davet edildiği, konferansa ulaşım masraflarının EDHRO tarafından karşılanacağının ve vize işlemlerinin üstlenileceğinin kaydedildiği, katılımcıların Dallas’ta bulunan konferans otelinde (Mabel Royal Hotel) rezervasyon yapmalarının istendiği belirtilmektedir.

Yazıda, Houston Başkonsolosluğumuz ve Ticaret Ataşeliği tarafından yapılan incelemede, söz konusu kuruluşun, konferansın veya otelin mevcut olmadığı, dolayısıyla bir “dolandırıcılık” girişimi olduğunun anlaşıldığı vurgulanmaktadır.

Bu çerçevede, Uluslararası Dernekler Birliği’nin web sayfasında da (http://www.uia.org/content/11302) anılan konferansın gerçek olmadığı hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası

Ek: EDHRO tarafından gönderilen davet ve e-posta örneği