Döküm Atıkların Bertarafı Hk. - Ankara Sanayi Odası

Döküm Atıkların Bertarafı Hk.

Tarih: 16.02.2015
İşareti: 05/5000-423
İrtibat:dim@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
 
T.C. Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, ilimizde faaliyet gösteren döküm tesislerinden kaynaklanan döküm atıklarının (döküm kumu, maça kumu ve döküm cürufu atıkları) çevreye zarar vermeden mevzuata uygun şekilde yönetilmesi amacıyla  bu atıkların halihazırdaki durumu, miktarı, bertaraf şekli, atıkların türü ve niteliği konusunda Ankara Madeni Dökümcüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile de işbirliği yapılarak bir süredir devam eden çalışmalar yürütüldüğü iletilmektedir.
 
Bu kapsamda öncelikle döküm atıklarının döküm kumu, maça kumu ve cüruf atıkları olarak ortaya çıktığı, bu atıkların büyük çoğunlukla karışık halde toplandığı ve geri kazanımının yapılmadığı, bir kısmının rastgele muhtelif alanlara döküldüğü, bir kısmının Sincan Çadırtepe Katı Atık Depolama Alanında bertaraf edildiği, büyük bir kısmının da hafriyat döküm alanlarında bertaraf edildiği tespit edilmiştir. Bu atıkların niteliğinin belirlenmesi amacıyla daha önce yapılan analiz sonuçları incelenmiş ve karışık halde toplanan atıklardan bizzat Müdürlük tarafından numune alınmış, tüm bu analiz sonuçlarına göre karışık halde (döküm kumu + maça kumu + cüruf), (döküm kumu + maça kumu) numunelerinin düzenli depolanması halinde 2. Sınıf depolama alanına gidecek nitelikte olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca karışık haldeki döküm kumu ve maça kumlarının (cüruf hariç), içeriği nedeniyle çimento fabrikalarında kullanılabileceği anlaşılmış, bu amaçla Dökümcüler Odası Yönetimi tarafından Elmadağ ilçesinde faaliyet gösteren Baştaş Çimento Fabrikası ile görüşülmüş ve bu tesisin döküm kumlarını (döküm kumu + maça kumu) cüruf hariç olmak üzere alması için mutabakat sağlanmış, diğer çimento tesisleri ile de görüşmeler yapılmaktadır. Bu kapsamda da bir kısım döküm kumları bu tesise gönderilmeye başlanmıştır.
 
Diğer taraftan döküm kumları mevzuatta muhtemel tehlikeli atık olarak nitelendirildiğinden ilimizdeki bazı döküm tesislerinin kumlarından karışık olarak geneli temsil edecek şekilde numune alınmış ve TÜBİTAK MAM laboratuvarında analizi yapılmış olup analiz raporu Müdürlüğe ulaştırılmıştır. Analiz sonucuna göre döküm kumları organik ve inorganik açıdan Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik EK-3B kapsamında tehlikesiz atık olarak tespit edilmiştir. Ancak bu döküm kumlarının toksik etki gösterdiği de yine aynı raporda belirtilmiştir. Ayrıca rapora göre döküm kumlarının yüksek silika içeriği sebebiyle çimento üretimi başta olmak üzere, beton harcı üretimi, kalsit veya silika kullanan proseslerde kullanıma elverişli olduğu belirtilmiştir.
 
Buna göre döküm kumları (döküm + maça kumları) için atık kod listesinden 10 09 08 kodu kullanılabilir. Analiz sonucuna göre bu atıkların ekotoksik etkisi nedeniyle su kaynaklarına karışmasının engellenmesi gerektiğinden Karayolları v.b. yerlerde yol dolgu malzemesi vs. kullanımı uygun değildir. Döküm cürufları ise mevzuatta tehlikesiz atık olarak nitelendirilmiş olup 10 09 03 kodu ile tanımlanmaktadır. Ayrı toplanan döküm cüruflarının düzenli depolanması halinde hangi tür depolama alanında bertaraf edileceğine ilişkin olarak Müdürlük tarafından yine atık genelini temsil edecek şekilde numune alınmış olup bu analiz sonucu Müdürlüğe ulaştığında cürufların bertarafı ile ilgili ayrıca bilgi verilecektir.
 
Sonuç olarak döküm atıklarının mevzuata uygun bertaraf edilmesi/geri kazanılabilmesi için; Öncelikle kumların (döküm kumu+ maça kumu) ve döküm cüruflarının ayrı toplanması, döküm kumlarının geri kazanımı için Çimento Fabrikalarına gönderilmesi, aksi halde sadece 2. Sınıf düzenli depolama alanında bertaraf edilmesi, Döküm kumlarının kesinlikle Hafriyat Döküm alanlarında bertaraf edilmemesi, cürufların ayrı toplanması ve bu atıkların bertarafı ile ilgili Müdürlük tarafından yapılacak bilgilendirmenin beklenmesi, Dökümcüler Sitesi başta olmak üzere tüm Döküm atıklarının toplanması ve bertarafı konusunda, daha önce belirtildiği gibi Dökümcüler Odası Yönetimi muhatap olarak kabul edilecektir. Bunun haricinde bireysel hareket eden tesisler ise Müdürlükce takip edilecektir. Söz konusu atıklarla ilgili belirtilen hususlar haricinde mevzuata aykırı hareket edenler hakkında 2872 Sayılı Çevre Kanunu kapsamında 121.908 TL idari para cezası uygulanacak ve çevre kirliliğine sebebiyet verme suçundan adli süreç başlatılacaktır.
 
Bilgilerinize sunarız
 
 
 
 Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası