Döküm Atıkları Hk-II - Ankara Sanayi Odası

Döküm Atıkları Hk-II

    7 Mayıs 2013

Tarihi : 07.05.2013
İşareti : 4/5000-1761
İrtibat : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
 
(a) Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 15.04.2013 tarih ve 613-9426 sayılı yazısı
(b) 19.04.2013 tarih ve 1541 sayılı e-posta duyurumuz
(c)  Ankara Valiliği’ne ulaşan döküm cüruflarına ait analiz sonucu.
 
Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Ankara ili genelinde faaliyet gösteren döküm tesislerinden kaynaklanan döküm atıklarının (döküm kumu, maça kumu ve döküm cürufu atıklan) niteliğinin ne olduğu ve çevre mevzuatına uygun olarak nasıl bertaraf edilmesi ve geri kazanılması gerektiği konusunun ilgi (a) yazıları ile tarafımıza bildirildiği, döküm cürufları ile ilgili analiz sonucunun ise bilahare tarafınıza iletileceğinin belirtildiği bildirilmiştir. Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün ilgi (a) yazısına istinaden konu ilgi (b) e-posta yazımızla tarafınıza duyurulmuştu.
 
Yazıda devamla, İlgi (c) yazı ile, Valiliklerince döküm tesislerine ait döküm cüruflarından karışık olarak alınan numunenin sonucunun da taraflarına iletilmiş olduğu, analiz sonucunun taraflarınca incelenmiş ve değerlendirilmiş olduğu belirtilmiştir.
 
Analiz sonucuna göre; mevzuatta tehlikesiz atık olarak nitelendirilen döküm cüruflarının inert atık özelliği gösterdiği ve düzenli depolanması halinde 3. Sınıf düzenli depolama alanlarında bertaraf edilebileceğinin anlaşıldığı, bu kapsamda ilgi (a)’da kayıtlı yazıları ile belirtildiği gibi tüm döküm atıklarının bertarafı ve geri kazanımının aşağıda belirtilen hususlar doğrultusunda yapılmasının  gerektiği bildirilmiştir.
· Döküm kumu + maça kumu + cüruf (karışık halde ise) geri kazanımı mümkün olmayıp, düzenli depolanması halinde 2. Sınıf depolama alanında bertaraf edilmelidir,
· Döküm kumu + maça kumu (cüruflar ayrı toplanmak kaydı ile) çimento tesisleri tarafından geri kazanımı yapılabilir, düzenli depolanması halinde 2. Sınıf depolama alanında bertaraf edilmelidir.
· Sadece döküm cüruflarının ayrı toplanması halinde (döküm kumları veya başka metaryal içermemesi şartıyla) 3. Sınıf düzenli depolama alanlarında bertaraf edilebilir.
· İnert özelliği gösteren atıklar haricindeki atıklann, karışık halde gelen atıkların hafriyat/inşaat atığı depolama alanlarına kabul edilmemesi gerekmektedir.
 
Bu kapsamda döküm atıkları ile ilgili olarak ilgi (a) ve bu yazılarında belirtilen hususların yerine getirilmesi, aksi taktirde belirtilen hususlara uymayanlar hakkında 121.908 TL idari para cezası uygulanacağı ve çevre kirliliğine sebebiyet verme suçundan adli süreç başlatılacağı bildirilmiştir.  
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası