Doğrudan Kefalet Protokolü – 29.02.2016 - Ankara Sanayi Odası

Doğrudan Kefalet Protokolü – 29.02.2016

Tarih: 29.02.2016
İşareti: 05/5000-518
İletişim: dim@aso.org.tr
  
KOSGEB’ten alınan bir yazıda, teminat yetersizliği nedeniyle KOSGEB Destek Programlarındaki Geri Ödemeli Desteklere erişmekte zorlanan KOBİ’lere çözüm olabilmek amacıyla KOSGEB ile Kredi Garanti Fonu A.Ş. (KGF) arasında 27 Haziran 2014 tarihinde “KOSGEB Geri Ödemeli Desteklerinden Yararlanacak KOBİ’lere KGF’ nin Doğrudan Kefaleti Protokolü”nün imzalandığı belirtilmektedir.
 
Söz konusu yazıda protokolün, sürekliliği sağlanmak ve KOBİ maliyetlerini düşürmek amacıyla, 09.02.2016 tarihi itibariyle “KOSGEB Desteklerinden Yararlanacak KOBİ’lere KGF’nin Doğrudan Kefaleti Protokolü” adı altında yenilendiği iletilmektedir. Bu bağlamda, yenilenen protokol ile, KGF tarafından KOBİ’lerden istenen ve 1.300 TL’ye kadar olan başvuru ücretinin 500 TL’ye, %1,5 olan yıllık komisyon oranının ise %0,75’e (en fazla) indirildiği bildirilmektedir.
 
Protokolün yürürlüğe girdiği tarihe kadar olan iş ve işlemlerin, 27.06.2014 tarihli protokol hükümlerine göre yürütüleceği belirtilmekte olup yenilenen ve 09.02.2016 tarihinde imzalanan söz konusu protokol ekte sunulmaktadır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası