Doğrudan Kefalet Protokolü – 11.03.2016 - Ankara Sanayi Odası

Doğrudan Kefalet Protokolü – 11.03.2016

Tarih: 11.03.2016
İşareti: 05/5000-581
İletişim: dim@aso.org.tr

  
Sayın Üyemiz,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, 27 Haziran 2014 tarihinde imzalanan KOSGEB Geri Ödemeli Desteklerinden Yararlanacak KOBİ’lere KGF’nin Doğrudan Kefaleti Protokolü’nün, KOSGEB tarafından KOBİ maliyetlerini düşürmek amacıyla 09.02.2016 tarihi itibariyle KOSGEB Desteklerinden Yaralanacak KOBİ’lere KGF’nin  “Doğrudan Kefaleti Protokolü” adı altında yenilendiği bildirilmektedir.
 
Söz konusu protokol ekte yer almaktadır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası