DMO Malzeme Alımı Hk. - Ankara Sanayi Odası

DMO Malzeme Alımı Hk.

    14 Ekim 2010

Tarihi     : 14.10.2010
İşareti    : 03/5000-3527
 
Sayın Üyemiz, 
 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Devlet Malzeme Ofisi tarafından satın alınacak olan ekte cinsi, miktarı ve son teklif verme tarihi belirtilen malzeme için ihaleye çıkıldığı, tekliflerin en geç belirtilen tarihte saat 12.00’ye kadar verilmiş olacağı belirtilmektedir.
 
Mezkur malzeme alımı ile ilgili ayrıntılı bilgi için Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü (Tel: 410 30 00, Faks: 418 71 28 – 418 13 61) ile temasa geçilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası