Dış Ticarette Temel Ödeme Yöntemleri Eğitimi - Ankara Sanayi Odası

Dış Ticarette Temel Ödeme Yöntemleri Eğitimi

Tarih: 20.05.2013 
İşareti:05/5000-1901
 
Sayın Üyemiz,
 
Milletlerarası Ticaret Odası’ndan alınan bir yazıda; ihracat pazarlamasının başarı ile gerçekleştirilmesinde, yetişmiş uzman elemanlara sahip olmanın öneminin açık olduğu, başta kamu kurumları olmak üzere üniversitelerin ve bazı özel kuruluşların “Eğitim Programları” düzenlenmekte olduğu belirtilmektedir.
 
ICC tarafından dış ticarette yeni başlayanlar ve orta düzeydeki çalışanlar hedef alınarak, 8-9 Haziran 2013 tarihlerinde TOBB İstanbul Hizmet Binası’nda Dış Ticarette Temel Ödeme Yöntemleri ve Incoterms 2010 eğitiminin düzenleneceği ifade edilmektedir.
 
Söz konusu eğitimde temel bilgiler verileceği, çok ileri tartışmalara girilmeyeceği, “ileri” ihtiyaçlan için ayrı eğitimlerin düzenleneceği iletilmektedir.“Dış Ticarette Temel Ödeme Yöntemleri ve Incoterms 2010” isimli bu eğitimin kapsamı ekte sunulmuştur.
 
Söz konusu Eğitim Programına katılmayı arzu eden üyelerimizin ilişikte yer alan kayıt formunu doldurarak en geç 5 Haziran Kasım 2013 tarihine kadar Milletlerarası Ticaret Odası Komitesine faks (0.312.219 42 58) veya e-posta (icc-tr@tobb.org.tr) ile göndermesi hususunu bilgilerinize sunarız.
 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası