Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğlerine ilişkin Görüşleriniz Hk. - Ankara Sanayi Odası

Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğlerine ilişkin Görüşleriniz Hk.

Tarihi    :   15.09.2009
İşareti   :   4/5000 – 3388
Yanıt     :   ticaret@aso.org.tr 

Sayın Üyemiz; 

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğlerinin her yıl ilgili kurum ve kuruluşların görüş ve önerileri doğrultusunda revize edildiğibelirtilerek, 2010 yılı mevzuat hazırlık çalışmaları çerçevesinde değerlendirilmek üzere,

 

2009/1 sayılı “Türk Standartları Enstitüsü Tarafından Uygunluk Değerlendirmesi Yapılan Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği” (için tıklayınız.) (ek 1 için tıklayınız) (ek 2-3-4 için tıklayınız)

 

ve

 

2009/9 sayılı “CE İşareti Taşıması Gereken Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği” (için tıklayınız.) (ek 1-2-3 için tıklayınız) (ek 4 için tıklayınız) (ek 5 için tıklayınız) hakkındaki Odamız görüşleri talep edilmektedir.

 

Bu çerçevede; Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere, sözkonusu Tebliğler hakkındaki görüşlerinizin en geç 24.09.2009 tarihi mesai bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.   

 

Saygılarımızla

Ankara Sanayi Odası