DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞLERİ HK. GÖRÜŞLERİNİZ. - Ankara Sanayi Odası

DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞLERİ HK. GÖRÜŞLERİNİZ.

Tarihi  : 06.10.2009
 İşareti : 4/5000 – 3560
 Yanıt   :
ticaret@aso.org.tr 
 
 
Sayın Üyemiz;
 
 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın yazısına atfen, Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğlerinin her yıl ilgili kurum ve kuruluşların görüş ve önerileri doğrultusunda revize edilidği, 2010 yılı mevzuat hazırlık çalışmaları çerçevesinde, 2009/20 sayılı “Sağlık Bakanlığının Denetimine Tabi Bazı Ürünlerin İthalatına Dair DTS Tebliği” ile 2009/4 sayılı “Sağlık Bakanlığından Özel İzin Alınması Gereken Maddelerin İthalatına Dair DTS Tebliği” nin revize edileceği belirtilmektedir.
 
 Buna göre; TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere, ekte yer alan Tebliğler hakkındaki görüşlerinizin en geç 16.10.2009 tarihi mesai saati bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu önemle bilgilerinize sunarız.
 
 
Saygılarımızla,
 
 Ankara Sanayi Odası

 
EK:
2009/20 sayılı “Sağlık Bakanlığının Denetimine Tabi Bazı Ürünlerin İthalatına Dair DTS Tebliği için tıklayınız. 
 
2009/20 sayılı “Sağlık Bakanlığının Denetimine Tabi Bazı Ürünlerin İthalatına Dair DTS Tebliği’nin Ekleri için tıklayınız. 
 
 
2009/4 sayılı “Sağlık Bakanlığından Özel İzin Alınması Gereken Maddelerin İthalatına Dair DTS Tebliği için tıklayınız. 
 
2009/4 sayılı “Sağlık Bakanlığından Özel İzin Alınması Gereken Maddelerin İthalatına Dair DTS Tebliği’nin Ek 1’i için tıklayınız. 
 
2009/4 sayılı “Sağlık Bakanlığından Özel İzin Alınması Gereken Maddelerin İthalatına Dair DTS Tebliği’nin Ek 2’si için tıklayınız. 
 
2009/4 sayılı “Sağlık Bakanlığından Özel İzin Alınması Gereken Maddelerin İthalatına Dair DTS Tebliği’nin Ek 3’ü için tıklayınız.