Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği Hk. - Ankara Sanayi Odası

Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği Hk.

    8 Mart 2011

Tarihi    : 08.03.2011
İşareti   : 4/5000 –761
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz;    
 
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla, 
Ankara Sanayi Odası