Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (Tareks) Uygulaması Hk. - Ankara Sanayi Odası

Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (Tareks) Uygulaması Hk.

    18 Nisan 2014

Tarih   : 18.04.2014
Sayı     : 4/5000-1298
İrtibat : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz;
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen, 1 Mayıs 2014 tarihinden itibaren Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) uygulamasının yürürlüğe gireceği belirtilmektedir.
 
31.12.2013 tarih ve 28868 sayılı (ikinci mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe giren İthalat Rejimi Kararına Ek Karar’ın Eki “Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/19)”in 12. maddesine göre, bu Tebliğ’in EK-1/A ve EK-1/B listeleri kapsamı eşya ile CIF birim kıymetleri EK-2’de belirtilen değerlerin üzerinde olan eşyanın ithaliyle ilgili tüm işlemler TAREKS üzerinden yapılacaktır.
Aynı Tebliğ’in 14. maddesine göre ise, sözkonusu TAREKS uygulaması ile ilgili 12. maddenin 01.05.2014 tarihinde yürürlüğe gireceği hükmü bulunmaktadır.  
 
Bu çerçevede, anılan Tebliğ’in EK-1/A ve EK-1/B listeleri kapsamı eşya ile CIF birim kıymetleri EK-2’de belirtilen değerlerin üstünde olan eşyanın ithaliyle ilgili tüm işlemlerin 1 Mayıs 2014 tarihinden itibaren TAREKS üzerinden yapılacağı hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası