DIŞ TİCARETTE LOJİSTİK HK GÖRÜŞLERİNİZ - Ankara Sanayi Odası

DIŞ TİCARETTE LOJİSTİK HK GÖRÜŞLERİNİZ

    26 Mayıs 2010

Tarihi     :26 .05.2010
İşareti    :4/5000- 1703 
Yanıt      :ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
 
Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan alınan bir yazıda; dış ekonomik ve ticari ilişkilerin son yıllarda ulaştığı seviye ile sektörel ve coğrafi çeşitlilik çerçevesinde; başta taşımacılık, depolama faaliyetleri ile tedarik yönetimi olmak üzere lojistik imkanlar ve fiyatların dış ticarette belirleyici bir unsur olduğu değerlendirilmiştir.  
 
Bu çerçevede DTM Anlaşmalar Genel Müdürlüğü bünyesinde 2007 yılında kurulan “Dış Ticaret Lojistik Hizmetleri Dairesi”nin amacının, ülkemiz ihracat ve ithalatına konu malların uygun yöntem ve fiyatla zamanında iletiminin sağlanması, alternatif güzergah ve yöntemler belirlenerek buna ilişkin fiziki ve yönetim altyapılarının geliştirilmesi olduğu, bu kapsamda, Türk özel sektörümüzün görüş, değerlendirme ve geleceğe yönelik vizyonu ile beklentilerinin büyük önem taşıdığı ifade edilmiştir.
 
Konuyla ilgili olarak, DTM’ye iletilmek üzere, dış ticarette lojistik hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik görüş ve değerlendirmeleriniz ile bu konuda karşılaştığınız sorunlar ile çözüm önerilerinin en geç 04.06.2010 tarihine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta edresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.    
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası