Dış Ticaret Veri Sistemi Pilot Uygulama (2010/42) Hk. - Ankara Sanayi Odası

Dış Ticaret Veri Sistemi Pilot Uygulama (2010/42) Hk.

Tarihi    : 28.12.2010
İşareti   : 4/5000 –4273
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr     
 
Sayın Üyemiz;     
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Dış Ticaret Müsteşarlığı bünyesinde, Dış Ticaret Veri Sistemi (DTVS) adında bir yazılım çalışmasının sürdürüldüğü, bu sistem ile tüm izin ve uygunluk başvurularının belge üretilmeksizin yapılıp sonuçlandırılması ve firmalara iletişimin elektronik ortama taşınmasının öngörüldüğü belirtilmiştir.
 
Bu sistem ile tüketicilere ve firmalara kaliteli ve güvenli ürünlerin sunulması, “riskli” ürünlerin ve firmaların daha iyi bir şekilde takibi, ayrıca üretici ve ihracatçıların gümrüklerde bekleme sürelerinin azaltılmasının hedeflendiği ifade edilmektedir.
 
Bu çerçevede; 18.10.2010 tarihli ve 27733 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2010/41 sayılı “Dış Ticaret Veri Sistemine İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon” mevzuatı uyarınca ihracat ve ithalat faaliyeti gerçekleştiren firmaların elektronik ortamda tanımlanması ve bu firmalar adına işlem yapacak kullanıcıların yetkilendirilmesi hakkında usul ve esasların belirlendiği bildirilmektedir.
 
Dış Ticarette Standardizasyon (DTS) mevzuatı uyarınca ihracat ve ithalat faaliyeti gerçekleştiren elektronik ortamda tanımlanması ve bu firmalar adına işlem yapacak kullanıcıların yetkilendirilmesi hakkındaki usul ve esasları belirleyen 2010/41 sayılı “Dış Ticaret Veri Sistemine İlişkin Dış Ticaret Standardizasyon Tebliği”ni takiben ilk pilot uygulama, ilk aşamada seçilmiş tarım ürünleri (Kabuklu Ceviz, Ceviz, Elma (Golden Cinsi), Strakrimson Elma ve Diğer Elmalar) temelinde sadece İzmir, Mersin, İstanbul ve Bursa Dış Ticaret Standardizasyon (DTS) Denetmenleri Grup Başkanlıklarına yapılacak denetim başvurularını kapsamakta olduğu, pilot uygulama kapsamının aşamalı olarak ürün ve Grup Başkanlıkları bazında genişletilmesinin planlanmakta olduğu belirtilmiştir.
 
Grup Başkanlıklarınca yapılan denetim sonucunda ürünlerin ithalinin uygun bulunması halinde, ürüne dair DTVS vasıtasıyla e-Uygunluk Belgesinin oluşturulacağı ve firmaya DTVS aracılığıyla bir referans numarası verileceği, Referans numarasının gümrük beyannamesinin ilgili hanesine firma tarafından kaydedilmesinin zorunlu olacağı, aksi takdirde ürünün ithaline izin verilmeyeceği bildirilmektedir.
 
Pilot uygulamaya ilişkin diğer hususların 03.12.2010 tarih ve 27774 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2010/42 sayılı “Bazı Tarım Ürünlerinin İthalat Denetimlerinin DTVS Üzerinden Yapılmasına Dair DTS Tebliği”nde yer almakta olduğu bildirilmiştir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası