Dış Ticaret Müsteşarlığı Eğitim Staj Programı Hk. - Ankara Sanayi Odası

Dış Ticaret Müsteşarlığı Eğitim Staj Programı Hk.

Sayın Üyemiz,
 
Dünya ticaretinde lider ülkeler arasında yer alabilmenin en önemli etkenlerinden birinin bilgili ve donanımlı insan gücünün varlığı olduğu yadsınamaz bir gerçektir. İhracata dayalı büyüme stratejisinin başarı şansı, dış ticaret bilincine sahip, öncü kuşakların yetiştirilmesiyle doğru orantılıdır. Bu da İhracat çalışmalarının ülkemizdeki temel planlayıcısı olan Dış Ticaret Müsteşarlığının ülke genelinde dış ticaret kültürünün ve bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla yürüttüğü çalışmalarla arttırılmak istenmektedir.
 
Bu amaçtan hareketle Dış Ticaret Müsteşarlığı, görev alanına giren konularda nitelikli bir kamu-özel sektör işbirliğini tesis ederek, gençlere belirli bir program çerçevesinde verilecek teorik ve pratik eğitim ile Türkiye’nin ekonomik, ticari potansiyeli ve ihraç malları hakkında bilgilendirilmesini hedeflemektedir.
 
DTM tarafından söz konusu program ile gençlere iş yapma yol ve yöntemlerinin öğretilmesinin yanı sıra, yetişmiş personel ihtiyacı duyan ihracatçı firmalarımız ile temel bilgilerle donanmış girişimcilik ve ihracat konusunda motive gençlerin bir araya getirilmesi planlanmaktadır.
 
Teorik ve pratik olmak üzere 2 ana bölümden oluşacak bu çalışmanın teorik çalışma bölümünde 3 haftalık bir eğitim programı ön görülmektedir. Program sonunda yapılacak testte ve ihracat simülasyonu çalışmasında başarılı olan katılımcıların staj aşamasına geçişleri sağlanacak ve bu katılımcıların Müsteşarlıkça program kapsamında ortaklık kurulmuş bulunan ihracatçı firmalarda 4 hafta süreli staj yapmaları sağlanacaktır.
 
İhracat Genel Müdürlüğü ve Odamız ile tespit edilecek öncelikli sektörlerde her program döneminde 50 stajyerin pratik uygulama yapabileceği 50 partner ihracatçı firma belirlenmesi hedeflenmektedir. Program bu firmalara 1 ay boyunca 1 stajyer çalışan sağlayacaktır.
 
Söz konusu programa katılmak ve stajyer kabul etmek isteyen üyelerimizin Odamıza başvurularını iletmeleri gerekmektedir.
 
Konuyu önemine binaen, bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası
 
 
 İLETİŞİM
ASO İnsan Kaynakları Müdürlüğü
Tel: 417 12 00/1217–1323
Faks:417 52 05
E-mail: egitim@aso.org.tr