DIŞ TİCARET LOJİSTİĞİ KONFERANSI HK. - Ankara Sanayi Odası

DIŞ TİCARET LOJİSTİĞİ KONFERANSI HK.

Tarihi     :05.09.2008
İşareti    :6/5000 –3666

Yanıt     : ticaret@aso.org.tr

 


Sayın Üyemiz,   

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda,T.C. Başbakanlık  Dış Ticaret  Müsteşarlığı’nın   yazısına atfen;Ülkemizin toplam lojistik verimliliğinin artırılarak rekabet gücümüzün yükseltilmesi ve uluslararası yük trafiğinin ülkemiz üzerine çekilerek lojistiğin ülkemiz için döviz kazandırıcı bir sektör haline getirilmesi hedeflerine yönelik çalışmalar paralelinde “Dış Ticaret Lojistiği Konferansı” düzenleneceği  bildirilmiştir.

Bu kapsamdaki ilk konferansın 14-15 Ekim 2008 tarihlerinde Mersin’de gerçekleştirileceği,adı geçen konferansa ilişkin detaylı bilgilerin www.dtloj.org.tr ve www.ftlog.org.tr adreslerinden edinilebileceği;Konferansa sponsor olmak isteyen üyelerimizin Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri(Tanıtım Şube Müdürlüğü tel:0312 448 24 35 )ile temasa geçmesinin yararlı olacağı  bildirilmiştir.

Ek1:Genel program için tıklayınız.

 

Ek2:

Bilgilerinize sunarız.

 

Saygılarımızla, 
Ankara Sanayi Odası