DIŞ TİCARET KOMİSYONU GÖRÜŞ TALEBİ

    9 Ağustos 2018

İşareti : 04/5000-2106
İrtibat : selin.ornek@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

Oda Meclisimizin 24.07.2013 tarih (4) sayılı toplantısıyla Odamız bünyesinde İhtisas Komisyonları kurulmasına karar verilmiş olup kurulan Komisyonlardan biri de “Dış Ticareti Geliştirme Komisyonu”dur.

Dış Ticareti Geliştirme Komisyonu üyelerimizin uluslararası pazarlarda ticari ve yatırım faaliyetlerinin ve işbirliklerinin desteklenmesi ile üyelerimizin yararına olacak şekilde Odamızın uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmasının sağlanması yönünde faaliyetlerde bulunacaktır.

Bu çerçevede, Komisyon tarafından gerçekleştirilecek çalışmalarda faydalanılmak üzere, ihracatın artırılmasına ve dış ticaretin geliştirilmesine ilişkin olarak üyelerimizin görüş, öneri ve değerlendirmelerinin 31 Ağustos 2018 tarihine kadar Komisyon Raportörüne ( Selin ÖRNEK; e-posta: selin.ornek@aso.org.tr, Tel: 417 12 00/ 1115) iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası
Dış Ticareti Geliştirme Komisyonu

Amateur Francais Porn guarda porno Kostenlos Deutsche Porno