Dış Paydaş Memnuniyet Anketi Hakkında - Ankara Sanayi Odası

Dış Paydaş Memnuniyet Anketi Hakkında

    11 Temmuz 2016

Tarihi : 11.07.2016
İşareti : 
4/5000-1437

İrtibat : ticaret@aso.org.tr  

Sayın Üyemiz;  

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, gümrük ve ticaret işlemlerinin daha kaliteli bir hizmet seviyesine taşınmasında yol gösterici olacak “Kurumsal Yeniden Yapılanma ve İnsan Kaynakları Teknik Destek Projesi Dış Paydaş Memnuniyet Anketi’”nin düzenlendiği ve ankete  https://tr.surveymonkey.com/r/Dis Paydas Memnuniyet adresinden ulaşılabildiği belirtilmektedir.  

Bu kapsamda, söz konusu anketin üyelerimize duyurularak katılımın sağlanması talep edilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası