Dış İlişkiler ve İş Geliştirme Müdürlüğü’nden 2 Adet Duyuru - Ankara Sanayi Odası

Dış İlişkiler ve İş Geliştirme Müdürlüğü’nden 2 Adet Duyuru

 

Tarihi     :  27 .02.2009
İşareti    : 5/5000 – 1323
Yanıt     : dim@aso.org.tr

 

Türkiye – Fas  İlişkileri 

 Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Türkiye – Fas Serbest Ticaret Antlaşması’nın (STA) 1 Ocak 2006 tarihinde yürürlüğe girmesiyle kurulan Ortaklık Komitesinin ilk toplantısının 4 – 5 Mayıs veya 11 – 12 Mayıs 2009 tarihlerinde Rabat’ta düzenlenmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu toplantı sırasında, rejimin işleyişi de dahil olmak üzere, anılan ülke ile olan ticari ve ekonomik ilişkilerde karşılaştığınız sorunlar ile gündeme gelmesinde yarar gördüğünüz hususları içeren bir bilgi notunun , 30 Mart 2009 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilmek üzere Odamıza gönderilmesini (Faks : 0312 417 12 71 ) bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,  

Ankara Sanayi Odası   

 

 

 

 

Tarihi     : 27.02.2009
İşareti    : 5/5000 – 1325
Yanıt     : dim@aso.org.tr

 

Cezayir ve Mısır Ülke Sohbet Toplantısı 

 Sayın Üyemiz,

T.C. BAŞBAKANLIK Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (İGEME)’nden alınan bir yazıda, İGEME ve Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından yurtdışından dönen Ticaret Müşavirlerimizin görev yaptıkları ülkeye ilişkin bilgi ve birikimlerinin iş çevrelerine aktarılması amacıyla “ ÜLKE SOHBET TOPLANTILARI” düzenlendiği bildirilmektedir.

Bu çerçevede bir önceki dönem Cezayir Ticaret Başmüşaviri Sn. Muzaffer SOYSANLI ve bir önceki dönem Kahire Ticaret Müşaviri Sn. Emre Orhan ÖZTELLİ’nin katılımlarıyla, 08 Nisan 2009 Çarşamba günü saat 14:00’de Ankara Ticaret Odası’nda bu pazarlara yönelik deneyim ve pratik ticari bilgilerinin paylaşılacağı “Cezayir ve Mısır Ülke Sohbet Toplantısı” düzenleneceği bildirilmektedir.

Katılım ücretsiz olup, toplantıya son başvuru tarihi 07 Nisan 2009 Salı saat 12:00’dir. Başvuru için 0.312.285 79 50 / 227 no’lu telefondan Songül Hava ile irtibata geçilmesi ve http://www.igeme.org.tr/haber.efm?haberKodu=0900092 adresine kayıt yaptırılması gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,  

Ankara Sanayi Odası