Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri Hakkında Görüş - Ankara Sanayi Odası

Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri Hakkında Görüş

Tarihi : 25.07.2014
İşareti : 4/5000-2443
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
 
Sayın Üyemiz;  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda;Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından “Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri Yönetmeliği” taslak metninin  hazırlandığı, söz konusu Yönetmelik Taslağına www.gtb.gov.tr adresinin “Duyurular” bölümünden ulaşılabilmekte olduğu bildirilerek söz konusu taslağa ilişkin Odamız görüşleri talep edilmektedir.
 
 
Bu kapsamda, yukarıda belirtilen talebe ilişkin olarak TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere, görüşlerinizin en geç 04 Ağustos 2014 Pazartesi  günü mesai saati bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
 
 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası