Devlet Yardımı Tebliği - Ankara Sanayi Odası

Devlet Yardımı Tebliği

    10 Temmuz 2012

Tarihi  : 10.07.2012
İşareti : 05/5000-2267
İrtibat  : dim@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı tarafından hedef pazar olarak belirlenen ülkelerde müteahhitlik sektörüne yönelik mal ve hizmet ihracatının artırılması amacıyla, teknik müşavirlik şirketleri, müteahhitlik şirketleri ve sektörel kuruluşların yurtiçi ve yurtdışında gerçekleştirilen bazı faaliyetlerine yönelik bir teşvik programının sürdürüldüğü, sektörün talepleri göz önünde bulundurularak, teşvik mekanizmasının kapsamının, Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 25.06.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/3 saylı tebliğ ile genişletildiği bildirilmiştir.
 
Yeni mevzuat ile birlikte, teknik müşavirlik firmalarının yurtdışı ofisleri, pazar araştırması seyahatleri, yurtdışı fuar ve konferans katılımlarıi yurtdışında aldıkları işler ve sektör örgütlerince düzenlenen konferans organizasyonları, yeni Tebliğde belirtilen oranlarda eskiden olduğu gibi desteklenmeye devam edeceği belirtilmektedir. Ayrıca, yurtdışına yönelik müteaahhitlik ve teknik müşavirlik heyetleri, firmaların ve sektör kuruluşlarının uluslararası standartları temini, firmaların yurtdışı teknik eğitim kurslarına katılım ve müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörlerine yönelik sektörel araştırmalar destek kapsamına alındığı belirtilmektedir
Söz konus Tebliğe ve Tebliğ’in uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanan “2012/3 sayılı Teknik Müşavirlik Hizmetine Sağlanacak Devlet Yardımları  Hakkında Tebliğin Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge”ye Ekonomi Bakanlığı’nın internet sitesinden (www.ekonomi.gov.tr- politik araçları-destek programları) erişilmesi mümkün olduğu ifade edilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,