Devlet Malzeme Ofisi Kobi Kataloğu - Ankara Sanayi Odası

Devlet Malzeme Ofisi Kobi Kataloğu

    2 Temmuz 2014

Tarih: 02.07.2014        
İşareti: 05/5000-2175
 
Sayın Üyemiz,
 
T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’ndan alınan bir yazıda,  KOSGEB ve Devlet Malzeme Ofisi (DMO) arasında, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin kamu alımlarında payının arttırılması, özellikle kamu kurum ve kuruluşlarının DMO aracılığı ile yaptıkları alım süreçlerine dahil edilmesi, DMO tedarikçisi olabilmelerine yönelik yeni stratejiler ve yöntemler geliştirilmesi amacıyla 24 Haziran 2013 tarihinde işbirliği protokolünün imzalandığı ifade edilmektedir.
 
KOBİ’lerin DMO tedarik süreçlerine etkin katılımlarının sağlanması ve kamu alımlarındaki paylarının arttırılmasına yönelik olarak yapılacak çalışmalardan birisinin de, “KOBİ kataloğu tedarikçisi olmak isteyen küçük işletmelerden , kataloğa giriş için istenecek belgelerin ve alınacak teminat tutarının saha görüşü de alınarak bu işletmelerin mali durumları ve kapasiteleri çerçevesinde farklı olarak belirlenmesi yönünde düzenleme yapılması” olduğu belirtilmektedir.
 
Mevcut işleyişte; işletmelerin ve ürünlerinin KOBİ Kataloğu içerisinde yer alabilmesi için ön değerlendirme sürecinin, hukuki durumlarını ortaya koyan “Firma Müracaat Dosyası İdari Belge Kontrol Formu (Ek:2)” ve ürünlerin niceliğini gösteren “Ürün Belgesi Kontrol Formu (Ek:3)” ile gerçekleştirildiği ve uygun bulunan işletmeler ile DMO Katalog tedarikçisi sözleşmesinin  imzalandığı iletilmektedir. Sözleşme imzalanması kararlaştırılan firmalar için katalogda yer alacak her bir ürün için sözleşme süresi boyunca bir kereliğine 300 TL katılım bedeli ödeneceği ve DMO tarafından yapılan satın almalarda, tedarikçilerden sözleşme gereği taahhütlerinin garantisi olarak 50.000 TL tutarında kesin ve süresi teminat alınacağı bildirilmektedir.
 
Bu çerçevede; Ek’te yer alan formlardaki şartlar ve yukarıda belirtilen maddi koşulların yalnızca küçük ölçekli KOBİ’ler açısından uygunluğunun değerlendirilmesine ve mali koşulları karşılayıp / karşılamayacakları hususlarında saha bilgisine ihtiyaç duyulduğu, gerek görülürse DMO’nun  https://www.dmo.gov.tr/ESatis/index.aspx web portalının da incelenerek görüş ve önerilerin 04/07/2014 tarihine kadar Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne (Selin ÖRNEK, selin.ornek@aso.org.tr) iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası