Devlet Malzeme Ofisi – Görüş Talebi - Ankara Sanayi Odası

Devlet Malzeme Ofisi – Görüş Talebi

Tarih: 28.02.2014
İşareti: 05/5000- 732 
 
 
Sayın Üyemiz,
 
Odamız, üyelerimizin Devlet Malzeme Ofisi uygulama politikaları konusundaki sorunlarını görüşebilmek ve değerlendirmelerde bulunabilmek amacıyla nisan ayı içerisinde 22. ASO Gündem Toplantısı’nı Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü Sayın Tufan BÜYÜKUZUN’un katılımıyla gerçekleştirecektir. 
 
Bu kapsamda, söz konusu toplantıda değerlendirilmek üzere Devlet Malzeme Ofisi ile ilgili sorunlar, çözüm önerileri, gündeme getirilmesinde yarar görülen konular ile ilgili görüş ve önerileri olan üyelerimizin, görüşlerini, en geç 21 Mart 2014 tarihine kadar Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğüne (E-posta: dim@aso.org.tr) iletmeleri hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası