Devlet Bakanı Sayın Zafer Çağlayan’ın Ziyaretleri Hk. - Ankara Sanayi Odası

Devlet Bakanı Sayın Zafer Çağlayan’ın Ziyaretleri Hk.

    6 Ekim 2010

Tarihi     : 06.10.2010
İşareti    : 03/5000-3397
 
 
Sayın Üyemiz, 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın yazısına atfen, Devlet Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN başkanlığında resmi ve özel sektör temsilcilerinden oluşan bir heyetin 30 Ekim – 8 Kasım 2010 tarihleri arasında, Hong Kong, Çin Halk Cumhuriyeti (Zhejiang-Hangzhou), Güney Kore (Seul), Japonya (Tokyo) ve Endonezya’ya yönelik bir resmi ziyaret gerçekleştireceği bildirilmektedir.
 
Bu çerçevede Odamızdan, sözkonusu ziyaretin hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere anılan ülkeler ile ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, karşılaşılan sorunlar, çözüm yolları ve gündeme getirilmesinde fayda görülen diğer hususlara ilişkin bilgi notu talep edilmektedir.
 
Yukarıda belirtilen hususlarda görüş ve önerilerin en geç 8 Ekim Cuma günü mesai bitimine kadar Odamıza (Tel:0312 417 12 00/1302, Faks: 0312 417 52 05, E-posta: gensek@aso.org.tr) iletmeniz hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası