Deterjanlar ve Deterjanlarda Kullanılan Yüzey Aktif Maddeler Hakkında Tebliğ Hk. - Ankara Sanayi Odası

Deterjanlar ve Deterjanlarda Kullanılan Yüzey Aktif Maddeler Hakkında Tebliğ Hk.

Tarihi     :24.12.2010
İşareti    :4/5000-4223
Yanıt      :gokcen.celik@aso.org.tr  
 
 
Sayın Üyemiz;  
 
Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “DETERJANLAR VE DETERJANLARDA KULLANILAN YÜZEY AKTİF MADDELER HAKKINDA TEBLİĞ”  23.12.2010 tarih ve 27794 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu tebliğlere http://rega.basbakanlik.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.     
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası