Deniz Çevresinin Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlara Dair Kanunun Uygulama Yön - Ankara Sanayi Odası

Deniz Çevresinin Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlara Dair Kanunun Uygulama Yön

    6 Haziran 2014

Tarih: 06.06.2014                                     
İşareti:   05/5000-1921
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen; Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliği’nin 21, 23, 24, 25 ve 57 nci maddelerine dayanılarak, “Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planlarını Hazırlayacak Kurum/Kuruluşların Özelliklerinin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ Taslağı”nın taraflarınca hazırlandığı ifade edilmektedir.
 
Söz konusu taslağın, TOBB (http://www.tobb.org.tr) ana sayfasında “TOBB Birimleri” başlığı “Avrupa Birliği Dairesi” linkinde bulunan “Genel Bilgilendirme” bölümünde yer almakta olduğu ve taslak hakkındaki görüş ve önerilerin, 17.02.2006 tarih ve 26083 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun ve aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan “Görüş Bildirme Formu”na işlenmiş olarak en geç 16.06.2014 tarihi mesai saati sonunu kadar TOBB’a yazılı olarak, ayrıca hande.mertyurek@tobb.org.tr adresine elektronik ortamda gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası