DENETİM PLANLARI HAKKINDA GÖRÜŞ - Ankara Sanayi Odası

DENETİM PLANLARI HAKKINDA GÖRÜŞ

Sayı : 04/5000-1890
İrtibat : ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz;
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda; Bakanlığın 4703 sayılı “Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun” kapsamında ürünlerin piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya ürünler piyasada iken ilgili teknik düzenlemeye uygun olarak üretilip üretilmediğinin ve güvenli olup olmadığının denetlenmesi ile güvenli olmayan ürünlerin güvenli hale getirilmesinin temin edilmesi ve gerektiğinde idari yaptırım uygulanmasından sorumlu olduğu, sorumluluk alanında bulunan 15 adet üst ürün grubu altında 1500’ü aşkın ürünün piyasa gözetimi ve denetimi işlemlerinin genel müdürlüğün faaliyet alanında yer almakta olduğu bilgisi verilmektedir.

Yazıda devamla, yıllık denetim programlarının her yıl risk analizi çalışmaları ile belirlenmekte ve bu ürünlerin, üretici ve ihracatçılarının bulunduğu iller dikkate alınarak planlamasının yapıldığı belirtilmektedir. 2018 yılı denetim programına alınacak ürünlerin tespiti temmuz ayı içerisinde yapılacak olup, 2018 yılı denetimlerinin daha etkin olabilmesi ve seçilen riskli ürünlerin en isabetli şekilde tespit edilebilmesi açısından bildirimlerin önem arz etmekte olduğu belirtilmektedir.

Bu kapsamda, tüketiciler, üreticiler ve kullanıcılar tarafından ulaştırılan şikayetler dikkate alınarak yoğun olarak kullanılan yüksek risk taşıması muhtemel ürünlerin çalışmaya dahil edilmesinin amaçlandığı, bu çerçevede, sorumluluk alanlarında bulunan ürün gruplarının bazıları asansörler, elektrikli ekipmanlar, otomotiv, basınçlı ekipmanlar, piller, aküler, makineler olup ürü listesinin tamamına Genel Müdürlüğün internet sitesinde “Piyasa Gözetim ve Denetim Faaliyetleri” başlığı altında bulunan “Sorumluluk Alanımızda Bulunan Ürünler” bölümünden yada http://sug.sanayi.gov.tr./DokumanGetHandler.ashx?dokumanId=5b760e7b-d0b5-4e8a-9f6d-1f4887bbe5e4 linki aracılığıyla ulaşmanın mümkün olduğu bildirilmektedir.


Bu bağlamda, Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’nün sorumluluk alanında bulunan ürünlere ilişkin kullanıcılar açısından ciddi risk taşıyan ve piyasa gözetimi ve denetimi çalışmalarında öncelik verilmesi gerektiği düşünülen ürünlerin Bakanlığa iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere, en geç 07 Temmuz 2017 tarihi mesai saati sonunu kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası