Demiryolu taş. Taslak Mevzuat Çalışması Hakkında - Ankara Sanayi Odası

Demiryolu taş. Taslak Mevzuat Çalışması Hakkında

    13 Ağustos 2015

 
Tarihi  : 12.08.2015
İşareti : 4/5000-1833
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
 
Sayın Üyemiz;  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün yazısına atfen,  hazırlanmış olan “Demiryolu Araçları ve Ana Aksamları Tip Onay Yönetmeliği Taslağı’nın bir örneği iletilerek  Yönetmeliğe ilişkin Odamız görüşleri talep edilmektedir.
 
Bu kapsamda, yukarıda belirtilen talebe ilişkin olarak TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere, görüşlerinizin en geç 28  Ağustos 2015 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası