Demiryolu Sektöründe Faaliyet Gösteren Şirketler Veritabanı - Ankara Sanayi Odası

Demiryolu Sektöründe Faaliyet Gösteren Şirketler Veritabanı

Tarih: 27.02.2015
İşareti: 05/5000-547
İrtibat:dim@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen; Uluslararası Demiryolları Birliği’nin Ortadoğu Bölgesel Kuruluşu’nun (RAME) internet sitesinde yayınlanmak üzere, RAME üyelerinin kamu ve özel sektör potansiyellerini ve kapasitelerini yakından tanımalarına ve projelerinde, işbirliklerine bu potansiyelleri kullanmalarına olanak sağlanması amacıyla, bölgedeki demiryolu taşımacılık kuruluşları, demiryolu inşaatı ve demiryolu endüstrisiyle ilgili hizmet veren şirketleri içeren bir veritabanı hazırlandığı bildirilmiştir.
 
Bu itibarla, demiryolu sektöründe faaliyet göstermekte olan üyelerimizin aşağıda verilen bilgilerden uygun görülenleri içeren İngilizce olarak hazırlanmış bir bilgi notunun 27 Şubat 2015 mesai bitimine kadar oznur.yilmaz@tobb.org.tr adresine iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.
 
 
 
İstenen Bilgiler:
1.    Şirketin adı ve yeri, özel kamu şirketi mi olduğu, organizasyon şeması
2.    Faaliyet alanı (Demiryolu yük/yolcu şirketi, demiryolu endüstrisi, çeken-çekilen araç, sinyalizasyon, inşaat ve mühendislik, demiryolu lojistik, altyapı, hafif raylı sistemler, elektrifikasyon vb)
3.    Şirketin internet sitesi, logosu ve iletişim bilgileri
4.    Personel sayısı, yük ve yolcu taşımacılığı hacmi, filo sayısı gibi istatistiki bilgiler
5.    Şirket ile ilgili kısa açıklama ve diğer bilgiler
 
 
 
 Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası