Demiryolu Koordinasyon Kurulu Yönetmeliği Taslağı Hk. - Ankara Sanayi Odası

Demiryolu Koordinasyon Kurulu Yönetmeliği Taslağı Hk.

İşareti : 04/5000-73

İrtibat : ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan ve http://www.ddgm.gov.tr adresinde Mevzuatlar başlığı altında yer alan “Demiryolu Koordinasyon Kurulu Yönetmeliği Taslağı”na ilişkin Odamız görüşleri talep edilmektedir.

Bu kapsamda, yukarıda belirtilen talebe ilişkin olarak TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere, görüşlerinizin en geç 13 Ocak 2017 günü mesai saati bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası