Demiryolu ile Ürün Taşımacılığı Hk. - Ankara Sanayi Odası

Demiryolu ile Ürün Taşımacılığı Hk.

    1 Şubat 2010

 DEMİRYOLU İLE ÜRÜN TAŞIMACILIĞI HK. 
 
Tarihi     :01.02.2010
İşareti    :4/5000- 379 
Yanıt      :ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
Sanayici üyelerimiz tarafından Odamıza yapılan başvurularda, ürünlerinin alıcıya ulaştırılması ile ilgili olarak, taşımacılık maliyetlerinin yüksekliği ve/veya gerek şehiriçi, gerek şehirlerarası gerekse uluslararası pazarlar için mevcut ağların yetersizliği vb. nedenlerle çeşitli sorunlar yaşandığı belirtilerek, ülkemizde demiryolu taşımacılığının geliştirilmesinin gerekliliği ifade edilmektedir.
 
Bu nedenle, ülkemizde, demiryolları vasıtasıyla, ucuz, kolay ve hızlı ürün taşımacılığının hayata geçirilmesini teminen, konuyla ilgili olarak Odamızca gerçekleştirilmesi planlanan bir çalışmada kullanılmak üzere; firmanızca, faaliyetleriniz ile ilgili olarak demiryolu taşımacılığının kullanılıp kullanılmadığı ve demiryolu taşımacılığında karşılaşılan sorunlar, çözüm önerileri ile görüşlerinizin 05.02.2010 günü mesai saati bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
 Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası