DEİK/TÜRKİYE-GANA İŞ KONSEYİ GÖRÜŞ TALEBİ - Ankara Sanayi Odası

DEİK/TÜRKİYE-GANA İŞ KONSEYİ GÖRÜŞ TALEBİ

İşareti : 05/5000-872
İrtibat : dim@aso.org.tr
Sayın Üyemiz,

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulundan (DEİK) alınan bir yazıda, DEİK/Türkiye-Gana İş Konseyi Yürütme Kurulu tarafından Mayıs ayı içerisinde Gana’ya gerçekleştirilmesi öngörülen ziyaret ve planlanan İş Forumu kapsamında İş Konseyinin gelecek dönem faaliyetlerine ışık tutması amacıyla; Türk firmaların Gana ile ticari faaliyetlerinde karşılaştıkları sorunlara ilişkin bir anket çalışması yapılacağı bildirilmektedir.


Bu kapsamda, Gana ile ticari faaliyet gösteren veya Gana’da hali hazırda yatırımı bulunan üyelerimizin http://portal.deik.org.tr/Anket/370 bağlantısında yer alan anket formunu 14 Nisan 2017, Cuma günü mesai bitimine kadar doldurmaları hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

İletişim: İrem Develioğlu, İş Konseyleri Koordinatör Yardımcısı
E-posta: africa@deik.org.tr | Tel: 0212 339 50