DEİK/Türk – Irak İş Konseyi Hk. - Ankara Sanayi Odası

DEİK/Türk – Irak İş Konseyi Hk.

    9 Aralık 2011

Tarihi     : 09.11.2011
İşareti    : 05/5000-3759
Yanıt      : dim@aso.org.tr  
Sayın Üyemiz, 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, DEİK/Türk – Irak İş Konseyi tarafından, 15 Aralık 2011 tarihinde, İstanbul TOBB Plaza’da, Irak’ın Meysan Vilayeti “Ticaret ve Yatırım” toplantısının düzenleneceği bildirilmektedir.
Söz konusu toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin, ekte yer alan katılım formunu doldurarak, katılım teydini, ödeme dekontu ile birlikte, 12 Aralık 2011 tarihine kadar DEİK’e (E-posta: nkilit@deik.org.tr ,Faks: 0212 270 35 92) iletmeleri gerekmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası