DEİK/Türk – Fas İş Konseyi Ortak Toplantısı ve Fas Ziyareti - Ankara Sanayi Odası

DEİK/Türk – Fas İş Konseyi Ortak Toplantısı ve Fas Ziyareti

Tarihi     : 03.03.2010
İşareti    : 5/5000 – 745
Yanıt      : dim@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz, 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan alınan bir yazıya atfen, Devlet Bakanı Sn. Hayati YAZICI Eşbaşkanlığında 18 – 20 Nisan 2010 tarihleri arasında Fas’ta gerçekleşmesi öngörülen Türkiye – Fas Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 9. Dönem Toplantısı ile eşzamanlı olarak DEİK/Türk – Fas İş Konseyi tarafından 19 – 21 Nisan 2010 tarihinde Türk – Fas İş Konseyi Ortak Toplantısı düzenlenmesinin planlandığı belirtilmektedir.
 
Yazıda devamla, dünyanın en büyük fosfat yataklarına sahip olan, Çin ve ABD’den sonra dünyadaki üçüncü büyük fosfat üreticisi olan Fas’ta tarım, ormancılık ve balıkçılığın başlıca sektörler olduğu, ayrıca tekstilin ülkenin en önemli ihracat kalemini oluşturduğu ifade edilmektedir.
 
Söz konusu ziyarete katılmak isteyen üyelerimizin ekte yer alan katılım formunu doldurarak en geç 19 Mart 2010 tarihine kadar DEİK’e (Bahar KAVALA, Tel: 0212 339 50 32, Faks: 0212 339 35 92, E-posta: bkavala@deik.org.tr) ulaştımaları hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
 
Ankara Sanayi Odası