DEİK/TÜKİYE-ABD İŞ KONSEYİ (TAİK) VE AMERICAN TURKISH COUNCIL (ATC) 36. ORTAK YILLIK KONFERANSI - Ankara Sanayi Odası

DEİK/TÜKİYE-ABD İŞ KONSEYİ (TAİK) VE AMERICAN TURKISH COUNCIL (ATC) 36. ORTAK YILLIK KONFERANSI

İşareti : 08/5000-491
İrtibat : dim@aso.org.tr
Sayın Üyemiz,
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan (DEİK) alınan bir yazıda, DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ve American Turkish Council (ATC) 36. Ortak Yıllık Konferansının 21-23 Mayıs 2017 tarihlerinde Trump International Hotel, Washington D.C.’de gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Yazıda ayrıca, Türkiye ve ABD ilişkilerinin yüksek düzeyde önem arz ettiği son dönemde iş dünyası ve hükümetler tarafından ilgiyle takip edilmekte olan konferansın temasının ”Together Towards Tomorrow” olarak belirlendiği, konferansta Türkiye-ABD ilişkilerindeki gelişmelerin, üst düzey Türk ve Amerikan özel sektör ve devlet temsilcileri tarafından değerlendirileceği ve her sene olduğu gibi, ABD ve Türkiye’deki gelişen iş ve yatırım ortamlarına dair görüş alışverişinde bulunulmak üzere çeşitli alanlarda panellerin yer alacağı belirtilmektedir.

Her yıl yaklaşık 600 kişinin katılımıyla gerçekleşen söz konusu konferansın bir önceki Yıllık Konferans Raporu’na www.mazdigital.com/webreader/47246 bağlantısından erişim sağlanabilmektedir. Konferans kapsamındaki sponsorluk imkanları hakkında sponsorluk dosyası ekte sunulmakta olup, detaylı bilgi ve kayıt için www.atctaikconference.com adresinin ziyaret edilebileceği hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Ek: Sponsorluk Dosyası