DEİK/Dünya Türk İş Konseyi İletişim Platformu Üyeliği Hk. - Ankara Sanayi Odası

DEİK/Dünya Türk İş Konseyi İletişim Platformu Üyeliği Hk.

Tarihi     : 28.10.2010                                           
İşareti    : 03/5000-3675
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) yazısına atfen, 10-11 Nisan 2009 tarihlerinde, İstanbul’da gerçekleştirilen, Dünya Türk Girişimciler Kurultayı’ndan sonra, 5 Bölge (Afrika, Ortadoğu, Körfez, Amerika, Asya Pasifik, Avrasya, Avrupa) Komitesi bazında hız verdiği çalışmalar çerçevesinde, tüm dünyadaki Türk girişimcilerimize bilgi akışı sağladığı ve yurt dışında ve yurt içinde çeşitli faaliyetler düzenlediği belirtilmektedir.
 
Yazıda devamla, bunların yanı sıra, 2009 yılında gerçekleşen Kurultay’dan sonra tüm dünyadaki Türk girişimcilerimiz arasında oldukça yoğunlaşan kıtalararası iletişimi, aradaki mesafe ve saat farkı engelini kaldırıp kolaylaştırmak ve bu sayede  temelleri atılmış olan ticari faaliyetleri de geliştirmek adına, DEİK/Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) tarafından “Dünya  Türk İş Konseyi İletişim Platformu” (www.dtik.org.tr)’nun faaliyete geçirildiği bildirilmektedir.
 
Yazıda ayrıca, söz konusu platforma üyelik başvurularının, www.dtik.org.tr adresi üzerinden online olarak gerçekleştirildiği kaydedilmekte olup, üyelik başvurusunda bulunan üyelerden belge talebinde bulunulmaması için, aidat dekontlarının üzerine hangi kuruma üye olduklarını belirtmeleri gerektiği belirtilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası