DEİK / Türk Belçika İş Konseyi Belçika Heyet Ziyareti - Ankara Sanayi Odası

DEİK / Türk Belçika İş Konseyi Belçika Heyet Ziyareti

Tarihi :  29.03.2011
İşareti : 5/5000 – 1045
Yanıt : dim@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz, 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, DEİK / Türk Belçika İş Konseyi tarafından 11 – 13 Mayıs 2011 tarihlerinde Belçika’da Brüksel, Flaman (Gent) ve Valon bölgelerine bir Türk işadamları heyeti ziyaretinin gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilmektedir.
 
Sözkonusu yazıda devamla, Belçika’nın dış ticaretindeki başlıca kalemlerin makine ve mekanik cihazlar, kimya ve eczacılık ürünleri, metal ve metalden ürünler, gıda ürünleri, kimyasallar, eczacılık ürünleri, ulaştırma teçhizatı ve petrol ürünleri olduğu, bunun yanı sıra, kıymetli taş işleme ve mücevheratın da iki ülke arasında yatırım ve ticaret açısından potansiyel teşkil ettiği dile getirilmektedir. Ayrıca, turizm gayrimenkul, lojistik hizmetleri, yenilenebilir enerji, gemi inşa sanayi alanlarında işbirliği imkanlarının önem taşıdığı ifade edilmektedir.
 
Bu çerçevede, sözkonusu heyet ziyaretine katılmak isteyen üyelerimizin katılım avans bedeli olan 400 Euro’yu DEİK’in İş Bankası Beyoğlu Şubesi (Şube Kodu:1011) TR67 0006 4000 0021 0113 3145 86 numaralı Euro hesabına yatırarak 1 Nisan 2011 mesai bitimine kadar, banka dekontu ve ekteki form ile DEİK’e (Canan Özbay, Tel: 0212 339 50 74, E-posta: cozbay@deik.org.tr) başvurmaları hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası