DEİK-KOSGEB İşbirliği - Ankara Sanayi Odası

DEİK-KOSGEB İşbirliği

Tarihi     : 02.03.2009
İşareti    : 5/5000- 976
Yanıt     : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan (DEİK) alınan bir yazıda, DEİK ile Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) arasında 14 Ocak 2009 tarihinde bir protokol imzalandığı ve iki kurumun KOBİ’lerin dışa açılımının sağlanması hususunda işbirliği halinde çalışmak üzere mutabakata vardığı belirtilmektedir. Bu protokol ile önümüzdeki dönemde DEİK’in İş Konseyleri ve dış pazarlardaki deneyimi ile KOSGEB’in KOBİ alanındaki deneyimlerinin birleştirilerek, KOBİ’lerin ihracat payının arttırılmasının hedeflendiği ifade edilmektedir.

Firmaların iki kurumun sunduğu olanaklardan yararlanabilmelerini teminen öncelikli olarak saptanan KOBİ’lerin DEİK yurtdışı etkinliklerine katılmak istedikleri takdirde seyahat öncesinde KOSGEB’e başvurarak yol ve konaklama masraflarının bir kısmını temin edebilecekleri ancak bu teşvik için firmaların önceden KOSGEB veri tabanına kayıt yaptırmış (http://destek.kosgeb.gov.tr/Basvuru/IsletmeBasvuru.aspx) ve Stratejik Yol Haritası’nı (SYH) doldurmuş olmalarının gerektiği hususunu bilgilerinize sunarız.

 Saygılarımızla,  

Ankara Sanayi Odası